دعای عظم البلا
ارباب ، برای تمام نفسهای قدسیت که برای ما آب حیات است ممنونم ..

#شاهنشاه_امام زمان

تسنیم*مطالب وب تنها با اجازه مدیر وبلاگ قابل انتشار است.* • تماس